Llibre Cómo trabajar con la publicidad en el aula Competencias comunicativas y textos publicitarios


FORMATS DISPONIBLES
16.20 €
13.20 €

Competencias comunicativas y textos publicitarios

Resum del llibre
S'analitza la publicitat impresa, sonora i audiovisual, aportant una àmplia gamma d'activitats que permeten estudiar els textos publicitaris al mateix temps que s'aprofundeix en l'adquisició de destreses lectoescriptores.