Llibre

Dirección y gestión de centros docentes

Guía práctica para el trabajo diario del equipo directivoFORMATS DISPONIBLES
18.95 €
15.50 €

Guía práctica para el trabajo diario del equipo directivo

Resum del llibre
Guia pràctica d'ajuda a la funció directiva, amb pautes d'actuació clares i concises sobre els temes més problemàtics i que amb més freqüència i entitat es presenten en la tasca diària.