Contenidos Graó

Anticipació, comprensió i aprenentatge a partir de textos

Consigna

Continguts

  • Afavorir en l’alumnat una disposició activa davant la lectura de textos abans de llegir, abans de llegir.
  • Proporcionar-li objectius concrets: què volem aprendre, en què ens haurem de fixar, com ho anirem registrant.
  • Components factuals i conceptuals, però també per assolir procediments i treballar components actitudinals.

Fonamentació

Llegir per aprendre requereix estratègies que permetin processar la informació, comprendre-la i, així, transformar-la en coneixement. Des del darrer terç del segle xx sabem que aquestes estratègies impliquen di…

Contenido solo disponible para suscriptores


Accede a este artículo individual por solo

4.8 IVA incluido

Descubre todo nuestro contenido sin límites

Desde 9.9 IVA incluido

También te puede interesar: