Contenidos Graó

Guia simple per avaluar a l'aula

Guia simple per avaluar a l’aula

Manuel Fernández Navas, Noelia Alcaraz Salarirche

La nostra idea és oferir una guia que reculli les qüestions centrals que ha de tenir en ment qualsevol persona que vulgui avaluar.

CHARLOTTE MAY (PEXEL)

CHARLOTTE MAY (PEXEL)

Avaluar requereix una planificació tan sistemàtica com la que fem per a la realització de qualsevol activitat o de la feina que durem a terme a l’aula durant un trimestre.

ELS FOCUS D’AVALUACIÓ

Si volem avaluar és fonamental recordar que no es tracta de recollir informació per esbrinar què ha après el meu alumnat sinó com són les condicions en què apr…

También te puede interesar: