Libro Enneagrama per a docents. Una font de coneixement per millorar la pràctica
COLECCIONES: Desenvolupament personal del professorat
EAN: 978-84-7827-722-3
AUTORES
ETAPAS
TAXONOMIA
//IDIOMAS DISPONIBLES


FORMATOS DISPONIBLES
16,30 €
15,49 €
11,50 €
10,93 €
Resumen del libro
Des de sempre les persones s'han formulat preguntes sobre qui són i com són. Conèixer la pròpia identitat, conèixer els valors i les creences és el primer pas per desvetllar altres preguntes derivades de les primeres i que, centrant-nos en el món docent, han de servir-nos per donar resposta i interpretar adequadament determinades reaccions dels alumnes, millorar-ne la motivació i la nostra, comprendre les dificultats de les famílies amb l'educació dels seus fills, liderar grups de professors o trobar les persones més adequades per dur a terme determinades tasques. L'enneagrama actua en dues dimensions -el coneixement propi i el coneixement dels altres- com una eina que ajuda a incrementar les competències professionals, cosa que sens dubte ens acostarà a l'excellència docent.