COMPETENCIES BASIQUES EN L’EDUCACIO FISICA A PRIMARIA

Revista Guix - Número: 382 (febrero 12) - ISBN / EAN: 0213-8581

19,99 IVA incluido

Gastos de envío gratis

Productos digitales no tienen gastos de envío

Categorías del producto:

Actividades literarias, Activitats literaries, Aprendizaje cooperativo, Aprendizaje significativo / significatividad, Aprenentatge cooperatiu, Aprenentatge significatiu / significativitat, Biblioteca/mediateca, Competència comunicativa, lingüística i audiovisual, Competència digital i tractament de la informació, Competencia en comunicación lingüística, Competencias básicas, Competències bàsiques, Conviure en la diversitat, Convivir en la diversidad, Coordinació d'intercentres, Coordinación de intercentros, Corresponsabilidad, Corresponsabilitat, Deporte, Desarrollo profesional, Desenvolupament professional, Didàctica de l'expressió corporal i de l'educació física, Didàctica de l'expressió visual i plàstica, Didáctica de la expresión corporal y de la educación física, Didáctica de la expresión visual y plástica, Didáctica de la literatura, Didáctica de la química, Didàctica general i metodologia general, Didáctica general y metodología general, Diversidad psíquica y cognitiva, Diversitat psíquica i cognitiva, Educació especial, Educació familiar, Educació per a la convivència, Educación especial, Educación familiar, Educación para la convivencia, Escola rural/ZER, Escriptura, Escritura, Escuela rural/ZER, Esport, Formació i desenvolupament del professorat, Formación y desarrollo del profesorado, Hábitos de higiene, Hàbits d'higiene, Jocs de llengua, Juegos de lengua, Lectura, Malestar docente, Material manipulatiu, Material manipulativo, Medios audiovisuales y las TIC, Mitjans audiovisuals i les TIC, Model de família, Modelos de familia, Motivació, Motivación, Organització i participació de les famílies, Organización y participación de las familias, Programació d'aula, Programación de aula, Projectes de treball, Proyectos de trabajo, Relació i interacció, Relación e interacción, Retard mental, Retraso mental, Sistemas organizativos, Sistemes organitzatius, Técnicas de la expresión visual y plástica, Tècniques de l'expressió visual i plàstica, Teoria i mètodes educatius, Teoría y métodos educativos, Tratamiento de la información y competencia digital

Colecciones:

Revista Guix

SKU: 1993