Multinivel en la escuela rural

Revista Aula - Número: 229 (enero 14) - ISBN / EAN: 1131-995X

19,99 IVA incluido

Gastos de envío gratis

Productos digitales no tienen gastos de envío

Categorías del producto:

Acció tutorial, Acción tutorial, Agrupació de l'alumnat al centre, Agrupación del alumnado en el centro, Alimentació en família, Alimentación en familia, Ambientes, Ambients, Aprendizaje significativo / significatividad, Aprenentatge significatiu / significativitat, Asamblea, Assemblea, Atenció a la diversitat, Atenció a les famílies, Atención a la diversidad, Atención a las familias, Avaluació de l'alumnat en l'aprenentatge, Cocina, Cocina en la escuela, Competència artística i cultural, Competencia artística y cultural, Competència comunicativa, lingüística i audiovisual, Competencia en comunicación lingüística, Competència en el coneixement i la interacció amb el món natural, Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo natural, Competencias, Competències, Comunidad educativa, Comunitat educativa, Corresponsabilidad, Corresponsabilitat, Creatividad, Creativitat, Cuina, Cuina a l'escola, Deberes escolares, Desarrollo personal, Desarrollo social, Desenvolupament personal, Desenvolupament social, Deures escolars, Didàctica de l'expressió visual i plàstica, Didáctica de la expresión visual y plástica, Didáctica de las lenguas extranjeras, Didàctica de les llengües estrangeres, Educació afectiva / sexual, Educació afectiva emocional, Educació per a la convivència, Educació per a la interculturalitat/multiculturalitat, Educació social/Acció comunitària, Educación afectiva / sexual, Educación afectiva emocional, Educación para la convivencia, Educación para la interculturalidad/multiculturalidad, Educación social/Acción comunitaria, Entorn, Entorno, Equip de professorat, Equipo de profesorado, Escola rural/ZER, Escuela rural/ZER, Estrategias d'EA/Estrategias internas, Estratègies d'EA/Estratègies internes, Evaluación del alumnado en el aprendizaje, Expresión escrita/composición/redacción, Expressió escrita/composició/redacció, Familia, Família i educació, Familia y educación, Festes escolars, Fiestas escolares, Formació i desenvolupament del professorat, Formación y desarrollo del profesorado, Funcionalidad, Funcionalitat, Intenvención con familias, Intervenció amb famílies, Investigació del medi, Investigación del medio, Joc creatiu, Juego creativo, Lideratge en centres, Liderazgo en centros, Literatura infantil/juvenil, Organització i participació de les famílies, Organización y participación de las familias, Participació, Participación, Poesía, Política i legislació educativa, Política y legislación educativa, Programas municipales, Programes municipals, Ús de les TIC (tecnologies), Uso de las TIC (tecnologías), Vacaciones, Vacances

Colecciones:

Revista Aula

SKU: 25181