Llibre Las competencias en la programación de aula. (Vol. II) Educación secundaria (12-18)


FORMATS DISPONIBLES
19.90 €
16.20 €

Educación secundaria (12-18)

Resum del llibre
Com posar en pràctica la programació per competències a l'aula de secundària: què hem de tenir en compte en aquesta etapa, claus essencials, suggeriments i propostes per a l'aula. Enfocament vinculat al principi d'aprenentatge significatiu, a les alternatives interdisciplinàries, a l'estratègia de treball per projectes i a les tècniques per aprendre a aprendre. S'articula perfectament amb les etapes anteriors. També constitueix una eina àgil i eficaç per a orientadors, tutors i professors, així com als formadors del màster de secundària i als opositors que han d'elaborar programacions i unitats didàctiques incorporant les competències bàsiques.