Centelles Pastor, Jaume

Centelles Pastor, Jaume

(L'Hospitalet, 1954) és mestre de l'escola Sant Josep-El ì Pi de l'Hospitalet de Llobregat des de fa trenta-cinc ì anys. Actualment compagina la direcció del centre ì educatiu amb la docència directa a l'educació infantil. ì Ha impulsat, conjuntament amb l'equip de biblioteca, un ì programa d'invitació a la lectura que va ser mereixedor ì l'any 2008 del segon premi del Concurso Nacional de ì Buenas Prácticas en Bibliotecas Escolares que atorga el ì Ministerio de Educación y Ciencia. Va guanyar el Premi de Pedagogia Rosa Sensat l'any 2004 ì amb el seu treball «La biblioteca, el cor de l'escola». Coordina el grup de treball «La lectura: passió o ì pressió?» de l'Associació de Mestres Rosa Sensat de ì Barcelona i forma part del Grup de Recerca Poció. Poesia ì i Educació adscrit a la UB que elaboren el web Viu la ì poesia i van publicar a Graó l'any 2009 Poesia i ì educació. D'Internet a l'aula dins la collecció ì Biblioteca d'Articles, 173. Collabora amb el servei de biblioteques de l'Ajuntament ì de l'Hospitalet en la tria de les lectures que han de ì llegir els nois i les noies de cinquè de primària que ì participen en l'activitat «La lliga dels llibres». A part dels seus escrits a la revista Guix a la secció ì «Viure la lectura», escriu habitualment a la revista Mi ì biblioteca on durant quatre anys ha elaborat els articles ì de la secció «La biblioteca escolar... de principio a ì fin» i actualment ha encetat la secció «Bibliotecas... de ì película». Adreça del web personal www.jaumecentelles.cat

Poesia i educació.

Centelles Pastor, Jaume

Sinopsi de Poesia i educació.
D'internet a l'aula

Organitzat al voltant de cinc eixos bàsics: el paper que té la poesia en la formació de la persona; les estratègies que cal tenir en compte a l'aula; les característiques del corpus triat; el perquè d'una selecció bàsicament contemporània; i els resultats aconseguits en l'aplicació de la poesia a l'aula, aquest llibre pretén aconseguir tres objectius: l'aprenentatge de la llengua i la integració cultural de l'alumnat nouvingut tant a primària com a secundària; l'ampliació d'horitzons culturals a batxillerat gràcies al treball amb poemes que es relacionen intertextualment amb altres arts; i la introducció dels infants a la poesia mitjançant un recorregut sentimental.

PUBLICACIONS DE Centelles Pastor, Jaume